• Send e-mail

Obavijest o nabavi objavljeno 2015-12-30

SAVJETODAVNE USLUGE U PROVEDBI PROJEKTA „IZGRADNJA I OPREMANJE POMOĆNE PROIZVODNE GRAĐEVINE“

PROSTORIA d.o.o., Pustodol Začretski 19g, 49 223 Sv. Križ Začretje objavljuje
OBAVIJEST O NABAVI: SAVJETODAVNE USLUGE U PROVEDBI PROJEKTA „IZGRADNJA I OPREMANJE POMOĆNE PROIZVODNE GRAĐEVINE“

1. Evidencijski broj nabave: 01/2015
2. Tip/procedura natječaja: postupak s objavljivanjem Obavijesti o nabavi
3. NOJN (neobveznik javne nabave): „PROSTORIA d.o.o.“, Pustodol Začretski 19g, 49 223 Sv. Križ Začretje
Kontakt podaci:
T. +385 49 200 555
F. +385 49 200 556
E-mail: mvidakovic@prostoria.eu
4. Referentni broj ugovora: nije dostupan.
Informacije o predmetu nabave: Namjera ovog postupka javne nabave je sklapanje ugovora za savjetodavne usluge u provedbi projekta »Izgradnja i opremanje pomoćne proizvodne građevine« koji je prijavljen za financiranje u sklopu Otvorenog poziva 3.d.1.1.1. za izgradnju proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu, od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.
5. Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane naručitelja, na adresu iz točke 3. ove obavijesti, najkasnije do 11.01.2016. do 12:00 sati. Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.
6. Ponudbena dokumentacija nalazi se u komprimiranoj mapi u prilogu. Ova obavijest s prilozima dostupna je i na sljedećoj internetskoj stranici: www.prostoria.hr
Dodatne informacije ili pojašnjenja/pitanja bit će objavljena na navedenoj web-stranici.

Preuzmite dokumentaciju u RAR formatu