Simetria

Činjenice o proizvodu

  • Pošalji e-mail prijatelju

Ime vješalice reflektira se u simetričnoj formi nastaloj rotacijom i zrcaljenjem istog ravnog nosača. Ovim principom omogućena je i racionalizaciju utroška materijala, dok je rastavljivost konstrukcije dodatna praktičnost kojom se pojednostavljuje izrada i transport u formi „flat pack“. Napetost ravnih linija suprotstavljenih „piramida“ mijenja se ovisno o kutu promatranja — iz statične simetrične vizure u dinamičnu titrajuću formu. Dizajn: Redesign

Dizajn:

Simetria

Simetria

Tehnički podaci

Konstrukcija Hrast / Masivno drvo
Više informacija o materijalima

Slike